head

Ramowy plan dnia


Godziny otwarcia przedszkola od 6:30 do 18:00 
    
Ramowy plan dnia
w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zielonej Górze
 
1. GRUPY STARSZE
(PODSTAWA PROGRAMOWA realizowana od  8.00 do 13.00)
6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integracyjne, zabawy ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową itp.)
 
8.00 – 8.15  – rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze i  organizacyjne
 
8.15 – 8.30  – zabawy ruchowe, ćw. poranne przygotowanie  do śniadania
 
8.30 – 8.45 – śniadanie
 
8.45 – 9.45  zajęcia dydaktyczne inspirowane, kierowane przez n-la w zakresie sfery poznawczej, społecznej, emocjonalnej poprzez zabawy, zajęcia  rozwijające   spostrzegawczość, wyobraźnię , procesy myślowe, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
 
9.45 – 10.15– zabawy wg  zainteresowań dzieci
 
10.15 – 10.45- zajęcia wg uznania n –la uwzględniając możliwości, zainteresowania, intensywność zajęć, czynności opiekuńcze , samoobsługowe, organizacyjne
 
10.45 – 11.00– zabawa ruchowa, przygotowanie do II śniadania
 
11.00 – 11.15– II śniadanie , czynności samoobsługowe
 
11.15 – 11.30– ćw. relaksacyjne , słuchanie bajek
 
11.30 – 12.00– zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 
12.00 – 13.00– zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki obserwacje przyrodnicze, zabawy sportowe
 
13.00 – 13.20– bajka terapeutyczna
 
13.20 – 13.30– przygotowanie do obiadu
 
13.30 – 14.00– obiad
 
14.00 – 16.00– terapia pedagogiczna, elementy gimnastyki korekcyjnej, zajęcia indywidualne i w małych grupach o charakterze wyrównawczym
 
16.00 – 18.00– dowolna działalność  dzieci
 
 
2. GRUPY MŁODSZE
(PODSTAWA PROGRAMOWA realizowana od  8.00 do 13.00)
6.30 – 8.00– schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integracyjne, gry i zabawy stolikowe działania wspierające z wykorzystaniem alternatywnych metod.
 
8.00 – 8.25 – rozmowy wg zainteresowań dzieci
 
8.25 – 8.30– zabawy ruchowe
 
8.30 – 8.35– przygotowanie do śniadania
 
8.35 – 8.55– śniadanie
 
8.55  9.15– zajęcia dydaktyczne inspirowane, kierowane przez n-la w zakresie sfery poznawczej, społecznej, emocjonalnej poprzez zabawy, zajęcia  rozwijające    
spostrzegawczość, wyobraźnię, procesy myślowe, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne,
 
9.15 – 9.30 –  propozycje zabaw przygotowanych przez nl dla chętnych dzieci.
 
9.30 – 10.45 –zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy sportowe,
 
10.45 – 11.20– zabawy dowolne dzieci,
 
11.20 – 11.25– zabawa ruchowa
 
11.25 – 11.40– II śniadanie
 
11.40 – 11.45– toaleta
 
11.45 12.00– czynności samoobsługowe przed leżakowaniem
 
12.00 – 13.00– leżakowanie – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
 
13.00 – 13.20– czynności samoobsługowe po leżakach
 
13.20 – 13.30– zabawy ruchowe. Przygotowanie do obiadu.
 
13.30  -  14.00– obiad
 
14.00 – 16.00– zabawy dowolne, gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna w małych zespołach,
 
16.00 – 18.00– dowolna działalność  dzieci