head

REKRUTACJA 2015/2016

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
 • do 9 marca 2015r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od rodziców dzieci przyjętych do danego przedszkola
 
 • do 27 lutego 2015r. - wprowadzanie danych o przedszkolach w celu weryfikacji danych w informatorze internetowym
 
 • 27 lutego 2015r. - uruchomienie informatora internetowego
 
 • od 16 marca do 3 kwietnia 2015r. - przyjmowanie wniosków przez przedszkola
 
 • 13 kwietnia 2015r. - pobranie raportów o zgłoszeniach dzieci (informacja z wniosków)
 
 • od 14 kwietnia do 17 kwietnia 2015r. - PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU DZIECI
 
 • 15 kwietnia - I PREFERENCJA
 
 • 16 kwietnia - II PREFERENCJA
 
 • 17 kwietnia - III PREFERENCJA
 
 • 20 kwietnia 2015r. godz. 12:00- pobranie raportów z danymi o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i podanie do publicznej wiadomości
 
 • od 20 kwietnia 2015r. (od godz. 12:00) do 27 kwietnia 2015r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia
 
 • 28 kwietnia 2015r. godz. 12:00 - ogłoszenie wyników - wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych.