head

Aktualności

Czyste powietrze wokół nas – przedszkolny program edukacji antytytoniowej

2012-05-20 23:45:02

Nasze przedszkole po raz pierwszy włącza się do realizacji V edycji programu pt. ,,Czyste powietrze wokół nas”

Dzieci pięcio- i sześcioletnie w naszym przedszkolu biorą udział w programie edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ten ma charakter profilaktyczny, jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Cele programu: - umiejętność określania różnych źródeł dymów, - uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, - uświadomienie skutków palenia papierosów, - uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym. Program składa się z pięciu zajęć. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka pięcio i sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Dzieci dowiedzą się: Co i dlaczego dymi? Jak się czuję kiedy dymi papieros? Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy? Jak unikać dymu papierosowego? Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie..